05/06/2008

GOOGLE SKETCHUP

Con un pouco de práctica neste programa podemos obter resultados excelentes en pouquísimo tempo. Moi recomendable para traballar o deseño de proxectos e representación de obxectos mediante vistas.