30 de maio de 2008

EXERCICIOS VISTAS


Modelos 3D interactivos para a representación de obxectos mediante as súas vistas.