30/05/2008

EXERCICIOS VISTAS


Modelos 3D interactivos para a representación de obxectos mediante as súas vistas.